Van-e művészi látásmód

Festőművész mesterképzési szak, osztatlan képzés

van-e művészi látásmód

Festőművész mesterképzési szak, osztatlan képzés 1. A mesterképzési szak megnevezése: festőművész Painting 2.

van-e művészi látásmód

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mester- magister, master; rövidítve: MA- fokozat szakképzettség: okleveles festőművész a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Painter 3.

Képzési terület: művészet 4.

van-e művészi látásmód

A képzési idő félévekben: 10 félév 5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek van-e művészi látásmód kredit a szakorientációja: gyakorlatorientált százalék a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 42 kredit szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték 20 kredit 6.

Festőművész mesterképzési szak, osztatlan képzés

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 7. A mesterképzési szak képzés célja, és a szakmai kompetenciák: A képzés célja festőművészi tevékenységet folytató művészek képzése, akik megszerzett festészeti ismereteik, szuverén látásmód és az önkifejezés készségének birtokában autonóm festőművészeti tevékenység folytatására alkalmasak.

A végzettek ismerik az egyetemes festészet kifejezési eszközeit és lehetőségeit, a felhasználható anyagokat és technikákat.

van-e művészi látásmód

Magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák a A mesterképzési szakon végzettek ismerik: történeti ábrázolási technikákat, különböző térábrázolási módszerek történetét, elméletét, gyakorlatát, a festészeti technikákkal, anyagokkal és színekkel elérhető hatásokat, az egyetemes festészet kifejezési eszközeit, lehetőségeit, a festészetben használható anyagokat és technikákat; b A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: a festészet területén alkotó tevékenység végzésére, eltérő technikák papír, fa, fém, fotó alapozás, vizes és olaj bázisú vegyestechnikák, kollázs, montázs, applikációs és mediális technikák, történeti festészeti eljárások és módszerek alkotó jellegű alkalmazására, magas színvonalú tudással, az önkifejezés készségével, a nemzetközi és hazai képzőművészeti tendenciák ismeretével alkalmasak az eszmei tartalmak képzőművészeti formában történő megjelenítésére.

Avalokiteshvara Mantra/Om Mani Padme Hum - Karma Pema Dorje - LIVE Tibetan Throat Singing concert

További a témáról