Jövőkép és oktatás,

József Szakképző Iskolában, melyen a részt vevő pedagógusok az ágazati irányítás képviselőitől kaphattak tájékoztatást a köznevelés és a szakképzés rendszerét érintő aktuális feladatokról, a tervezett változásokról és a fejlesztési projektekről.

  • Terlitamak látásjavítás
  • Jövőkép, küldetés - Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola
  • Hiperlátás mi ez
  • Jövőkép / E-oktatás, e_ adminisztráció, e-személyi
  • Étel, amely gyógyítja a sztrelnikov látását

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ KK elnöke, valamint a Nemzeti alaptanterv NAT megújításáért felelős miniszteri biztos elmondta: a Csépe Valéria professzor asszony által vezetett szakmai csapat tavaly elkészítette a NAT tervezetét, amelyhez mintegy vélemény érkezett, főként pedagógusoktól. Jelenleg a tervezet finomhangolása folyik, de ezzel párhuzamosan készülnek az új kerettantervek is, amelyek mellé módszertani ajánlásokat is megfogalmaznak. A vélemények egyik fele a különböző tantárgyak óraszámának növelésére, míg másik fele a gyermekek óraszámának csökkentésére vonatkozott, tehát nehéz igazságot tenni.

Jövőkép A Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Szakközépiskola az elmúlt 30 év alatt folyamatosan változó környezetben, új kihívásoknak megfelelően alakult, fejlődött. Az egészségügy és az oktatás helyzetét, illetve változásait a közvélemény mindig fokozott érdeklődéssel kísérte. Napjainkban ismét komoly viták, egyeztetések folynak a szakképzés átalakításának szükségességéről, a képzések szerkezetéről, tartalmáról, életpályamodelljéről, az oktatás stratégiai jelentőségéről. Ezek a változások segíthetik a szakképzés megújulásának folyamatát, ugyanis a munka világában jól felkészült, széles látókörrel rendelkező szakemberekre és a munkaerőpiacon eladható szakmákra van szükség. A megszerzett iskolai végzettség és a tanult szakma befolyással van az egyes ember életpályájára is.

Mint Hajnal Gabriella elmondta: a heti 30 feletti óraszám még gimnáziumban is sok, azonban ennek csökkentését egy lépésben nem lehet elvégezni. Az elnök asszony saját bevallása szerint támogatta volna a komplex természettudományos tantárgy létrehozását, hiszen az iskola lényege, hogy a tanulók élményalapú oktatásban részesüljenek, továbbá véleménye szerint ez a szaktanárhiányt is enyhítené.

sárgarépalé a látásért

Az új NAT bevezetésével kapcsolatban jelenleg is komoly egyeztetések folynak, előterjesztések vannak folyamatban. Az már bizonyos: szeptemberétől az 1. Ugyan a pedagógusok óraszámának csökkentése is tervbe van véve, de arra csak a NAT-ban szereplő tanulói óraszámcsökkentés esetén van lehetőség.

Jelenleg a KK által fenntartott intézményekben heti 23,2 az átlagos óraszám, az ideálisnak tartott heti fix 22 tanóra azonban egyelőre gazdaságilag még elérhetetlen.

Még nincs szavazat!

A pedagógusok fizetésével kapcsolatban Hajnal Gabriella elmondta, azt a továbbiakban is emelni kell, a tervek szerint a pályakezdők ösztönzése érdekében főiskolai végzettséggel ezer forint, egyetemi végzettséggel pedig ezer forint lesz a kezdő fizetés.

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat is ki kell terjeszteni — jelenleg ösztöndíjas van.

Iskolánk tudatosan vállalt küldetése az esélyteremtés: célunk, hogy a kedvezőtlen szociokulturális háttér vagy az egyéni adottságok miatti hátrányokat enyhítsük a középiskolai évek alatt, és a felzárkóztatás - tehetséggondozás kettős feladatának megfelelve, tanítványainkat hozzásegítsük ahhoz, hogy képességeiket minél jobban kibontakoztathassák. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók számára hátránykompenzációs rendszert működtetünk, amelynek keretében mentortanáraik irányításával egyéni felzárkóztató-fejlesztő és pályaorientációs foglalkozások segítik őket abban, hogy egyenlő esélyekkel lépjenek a következő képzési szakaszba.

Cél továbbá az is, hogy az intézményvezetők bérét ne az iskola mérete határozza meg, hanem egyéb minőségi mutatók, mint például a lemorzsolódás arányának csökkentése. A pedagógusképzés mostani hatéves képzési idejével szemben egy ötéves képzés lenne üdvözítő, valamint az, ha a gyakornoki időbe be lehetne számítani az utolsó évet.

Kérdésre válaszolva elmondta: ezentúl minden olyan tantárgyból, ami tizedikben véget ér, a rá következő évi őszi félévben lehet majd előrehozott érettségit tenni.

Elsődleges oldalsáv

Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár a szakképzés stratégiai kérdéseiről tartott előadást. Elkészült a Szakképzés 4.

A digitális kompetencia alapelvárássá vált, aminek szükségességét lesújtó példával szemléltette: ma Magyarországon mindössze 64 ember képes okosházak építésére.

Ezenfelül a nyelvismeret is egyre több munkakörben követelmény.

macska szemészeti

Változtatás nélkül fogadta el a kormány a Szakképzés 4. A stratégia három pillérre épül, célja, hogy vonzó környezetet, diákok számára karrierlehetőséget és naprakész tudású oktatókat biztosítson.

Ennek eszközei a korszerű ágazati tanműhelyek és oktatási tartalmak, egy mindenki számára átlátható, egyszerű képzési szerkezet és egy új ösztöndíjrendszer.

nézd meg kettős látás 1992 online

Mindezek mellett elvárás a szakoktatók fejlesztése, megbecsülése és egy vállalati helyszínű akkreditált pedagógus-továbbképzés. A jövőben a szakképzési struktúra is átalakulna, így gimnázium, technikum és szakképző iskola várná a szakmát tanulókat. Rendkívül fontos, hogy az általános iskolai technikaórák megerősödjenek, szakmai elméletből pedig jövőkép és oktatás buknak, ami jelzésértékű.

A stratégia szerint ún. Az iskolák eldönthetnék, kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel. A technikumban a tizedik osztály végén egy általános alapvizsga után indulna a három évet magába foglaló duális képzés.

Ezt követően fokozatosan engednék ki a tanulókat a munkaerőpiacra, az első két évet tanműhelyben kellene eltölteniük. A tizenkettedik év végéig maximum három tantárgyból lehetne előrehozott érettségit tenni, onnantól kezdve pedig közismereti tantárgyak már nem lennének, csak idegen nyelv és szakmai tárgyak.

Jövőkép, küldetés

A szakképző iskola hároméves látás másfél, az első évben a tanulók még nem mennének vállalathoz, csak azt követően. A lemorzsolódás csökkentésének érdekében is új stratégiát dolgoztak ki. Erősítik a kompetenciamérést, illetve bevezetik az orientációs évet.

Ehhez jövőkép és oktatás jelenleg is folyik egy pilotprogram. Készül továbbá az ún. Dobbantó program is az általános iskolát 15 éves korukig el nem végzőknek, a HÍD-programokat pedig kivezetik.

További a témáról