Jövőkép képzése

jövőkép képzése

Stratégia Az Egyetem küldetése, jövőképe, értékrendje A Budapesti Metropolitan Egyetem a továbbiakban: METU célja, hogy az alapképzés, a mesterképzés, a szakirányú továbbképzés, a felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzés, valamint a felnőttképzés területén a társadalomtudomány, a gazdaságtudományok, a művészet és a művészetközvetítés, kommunikáció és turizmus képzési területeken folytasson nemzetközi, európai uniós mércével mérve is magas színvonalú képzést.

jövőkép képzése látás jobb 0 6 bal

A METU jövőképe és küldetése az alábbi nyilatkozatokban foglalható össze. Jövőkép Egyetemünk sokszínű, hazai és nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes tudást nyújt.

  • KÉPZÉSEK - Biztos Jövőkép - Jövőkép képzése
  • A látás visszatérése
  • Jövőkép, Minőségpolitika | DRHE
  • Tevékenységre vonatkozó jövőkép meghatározása Jövőkép képzése, Secondary Menu Küldetés és jövőkép Stratégia Az Egyetem küldetése, jövőképe, értékrendje A Budapesti Metropolitan Egyetem a továbbiakban: METU célja, hogy az alapképzés, a mesterképzés, a szakirányú továbbképzés, a felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzés, valamint a felnőttképzés területén a társadalomtudomány, a gazdaságtudományok, a művészet és a művészetközvetítés, kommunikáció és turizmus képzési területeken folytasson nemzetközi, európai uniós mércével mérve is magas színvonalú képzést.
  • Myopia hyperopia vizsga
  • Jövőkép és motiváció a bölcsészképzésben Jövőkép képzése Egyetemünk célja református lelkészek, jövőkép képzése és egyházi munkatársak képzése elsősorban a Jövőkép képzése Református Egyház számára, továbbá olyan pedagógusok és egyéb világi szakemberek felkészítése jövőkép képzése magyar köznevelés és kulturális intézményrendszer számára, akik a Magyarországi Református Egyház hitelveit és hagyományait ismerik, azokat képesek hitelesen megjeleníteni, református egyháztagságuk esetében pedig készek és hajlandók szakismeretükkel az egyház Urát szolgálni.
  • Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálata gyűjti, megőrzi, feltárja, folyamatosan fejleszti, valamint rendelkezésre bocsátja az Egyetem birtokában lévő nemzeti és európai jövőkép képzése örökséget, az Egyetemen művelt és oktatott jövőkép képzése vonatkozó ismereteket és tudományos eredményeket, a felhasználói igényeket minden tekintetben kielégítő hagyományos és elektronikus szolgáltatások széles körét kínálva és aktív részt vállal a könyvtárak közösségi funkciójának betöltésében.

Oktatásunk folyamatosan megújuló módszerekre épül, amelyet nemzetközi tapasztalattal rendelkező oktatók és inspiratív, innovatív oktatási, kutatási környezet támogat. Küldetés Az Egyetem küldetése, hogy a METU inspiráló és nyitott közösségében mindenki megtalálja személyes és szakmai kiteljesedésének útját.

Egyetemünk célja református lelkészek, teológusok és egyházi munkatársak képzése elsősorban a Magyarországi Református Egyház számára, továbbá olyan pedagógusok és egyéb világi szakemberek felkészítése a magyar köznevelés és kulturális intézményrendszer fordított látásbetegség, akik a Magyarországi Református Egyház hitelveit és hagyományait ismerik, azokat képesek hitelesen megjeleníteni, református egyháztagságuk esetében pedig készek és hajlandók szakismeretükkel az egyház Urát szolgálni. Az Egyetem, mint jövőkép képzése elismert felsőoktatási intézmény, oktató munkáját a magyar felsőoktatási rendszerhez igazodva végzi. Felsőoktatási szakképzéseket, alapképzé-seket, mesterképzéseket, osztatlan képzést, doktorképzést PhDvalamint továbbképzési tevékenységet folytat. Képzési programjaiban érvényesíti az egyházi rendelkezéseket, az állami jogszabályokat és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság előírásait. Az oktató-nevelő munka színvonalának és korszerűségének biztosítása érdekében az Egyetem a képzési területeinek megfelelő tudományágakban tudományos kutatói és művészi alkotómunkát végez, doktori iskolát tart fenn a hittudomány területén, hitéleti és világi képzései tekintetében egyaránt minőségbiztosítási rendszert működtet, illetve elkészíti minőségfejlesztési programját.

Kreatív gondolkodást fejlesztve készítjük fel hallgatóinkat a változó munkaerőpiaci igényekre. Az Egyetem jövőképe, hogy mind a magyar felsőoktatás közegében, mind pedig az európai felsőoktatási térben szakmailag elismert, jó versenypozícióban lévő, a munkaerőpiacon és az alkotói műhelyekben jól hasznosítható elméleti és gyakorlati jövőkép képzése és kompetenciákkal rendelkező szakembereket képző, elismert felsőoktatási intézményként legyen jelen.

A METU célja, hogy a hallgatóik készségei és képességei birtokában sikeresek legyenek a munkájukban, hivatásukban, alkotó tevékenységükben. Az Egyetem a hallgatóikat arra készíti fel, hogy kreatív, önállóan gondolkodó, a tanulás és fejlődés iránt egész jövőkép képzése elkötelezett, a közösségért felelősséget érző, kiváló szakemberek és művészek legyenek. A METU a hallgatóikat arra ösztönzik, hogy minél több külföldön szerzett tapasztalattal rendelkezzenek.

Jövőkép képzése, Secondary Menu

Az Egyetem célja továbbá az aktív nemzetközi terjeszkedés; az Európai Unión belülről, valamint a harmadik országokból érkező külföldi hallgatók létszámának növelése, egyúttal a kulturális sokszínűség megteremtése.

A METU küldetésével vállalja, hogy a munkaerőpiac igényeinek és elvárásainak megfelelő, magas szinten felkészült, gyakorlati ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező üzleti és kommunikációs szakembereket, valamint művészeket — az élethosszig jövőkép képzése tanulás elvét szem előtt tartva, az érettségit követően valamennyi korosztály számára nyújtott képzési programjaink keretében — képezi, hogy a METU képzéseinek elvégzését követően, illetve már képzéseink időtartama alatt is a hazai és a nemzetközi munkaerőpiac és a vállalkozói szféra aktív és hatékony szereplőivé váljanak.

Értékrend Az Egyetem értékrendje szerint oktatási, tudományos és művészeti tevékenységének fejlesztése során az élenjáró nemzetközi szakmai irányokat követi. A METU a képzési programjait a hazai és,- a nemzetközi gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelően, a tudományos, akadémiai és művészeti tapasztalatok felhasználásával alakítja ki.

jövőkép képzése gyenge látás és koordináció

Az Egyetem nyitott, sokszínű, a különbözőséget elfogadja. Innovatív-kreatív, versenyszellemű és piacorientált légkörben működik, amelyben érték a szakmai kiválóság, a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettség, az együttműködés, és a megoldásorientált gondolkodás.

jövőkép képzése spontán szülés rossz látással

Az Egyetem az esélyegyenlőséget minden tekintetben szem előtt tartja, jövőkép képzése diszkriminációt elutasít, különös gondot fordít a hátrányos helyzetűek segítésére, legyen annak oka akár szociális helyzet, akár fogyatékosság. Az Egyetem tanuló szervezet a hatékonyság, a versenyképesség, a minőség és a tudástőke fejlesztése érdekében.

jövőkép képzése a szem retina oftalmológiai prethrombosisa

Az Egyetem minőségpolitikai céljai Az Egyetem célkitűzései és stratégiai irányai a küldetésnyilatkozat alapján az alábbi ábrán látható Stratégiai Keretrendszerben foglalható össze: A Budapesti Metropolitan Egyetem működésének minden területén elkötelezett a stratégia célkitűzések mellett: 1.

Minőségi transzformációs oktatás biztosítása hallgatóink számára 2. Szakmai és egyéni fejlődési lehetőségek biztosítása jövőkép képzése A METU a stratégiai célkitűzéseket az alábbi stratégai irányok mentén valósítja meg: Hallgatói jövőkép képzése növelése meglévő képzéseinkre Innováció: új képzések, oktatási területek indítása Hallgatói élet és élmény javítása Legyen a METU jobb munkahely Hatékonyság növelése Az Egyetem a stratégiai irányok és a minőségpolitika alapján minőségpolitikai célokat fogalmaz meg.

Ügyfélstratégia, amely meghatározza a es évre látás 40 mennyi hallgatói élet és élmény javítására vonatkozó es évre kitűzött minőségpolitikai célokat és intézkedéseket.

jövőkép képzése fehér foltok jelennek meg

IT stratégia, amely meghatározza a es évre kitűzött infrastrukturális és digitalizációra vonatkozó minőségpolitikai célokat és intézkedéseket. Hírlevél feliratkozás.

jövőkép képzése a legjobb szemcseppek

További a témáról